Liście i kwiaty

14.001

ø 95 mm
gr. 5 mm
0,335 kg

14.003

ø 95 mm
gr. 5 mm
0,280 kg

14.004

ø 62 mm
gr.4 mm
0,145 kg

14.005.06

ø 60 mm
gr. 3 mm
0,080 kg

14.005.07

ø 90 mm
gr. 3 mm
0,170 kg

14.014

ø 60 mm
gr. 3 mm
0,080 kg

14.015

ø 95 mm
gr. 3 mm
0,160 kg

14.017

ø 50 mm
gr. 1 mm
0,024 kg

14.017.01

H 20 mm
ø 50 mm
gr. 1 mm
0,044 kg

14.021

ø 90 mm
gr. 2 mm
0,050 kg

14.021.01

ø 135 mm
gr. 2 mm
0,140 kg

14.022

ø 86 mm
gr. 2 mm
0,050 kg

14.024

H 40 mm
ø 40 mm
gr. 0,5 mm
0,018 kg

14.025

H 35 mm
ø 55 mm
gr. 0,5 mm
0,019 kg

14.027.01

ø 60 mm
gr. 3 mm
0,036 kg

14.027

H 70 mm
ø 90 mm
gr. 0,6 mm
0,035 kg

14.030

H 42 mm
ø 40 mm
gr. 0,6 mm
0,016 kg

14.035.02

H 43 mm
ø 35 mm
gr. 1,5 mm
0,050 kg

14.035.03

H 48 mm
ø 60 mm
gr. 1,5 mm
0,120 kg

14.035.12

H 45 mm
ø 45 mm
gr. 1,5 mm
0,080 kg

14.037

H 85 x L 45 mm
gr. 0,5 mm
0,010 kg

14.038

H 70 x L 35 mm
gr. 0,5 mm
0,006 kg

14.038.01

H 60 x L 28 mm
gr. 0,5 mm
0,004 kg

14.039.04

H 200 x L 140 mm
1, 180 kg

14.039.05

H 150 x L 100 mm
0,800 kg

14.039.10

H 155 x L 110 mm
0,370 kg

14.039.14

H 125 x L 175 mm
0,230 kg

14.039.11

H 135 x L 85 mm
0,300 kg

14.040

H 57 x L 55 mm
gr. 0,6 mm
0,006 kg

14.041

H 75 x L 70 mm
gr. 0,6 mm
0,010 kg

14.042

H 105 x L 95 mm
gr. 1 mm
0,039 kg

14.061

H 110 x L 40 mm
0,065 kg

14.062

H 110 x L 40 mm
0,065 kg

14.063

H 90 x L 30 mm
0,036 kg

14.064

H 90 x L 30 mm
0,036 kg

14.069

H 80 x L 60 mm
0,060 kg

14.070

H 80 x L 60 mm
0,060 kg

14.073

H 55 x L 70 mm
0,055 kg

14.074

H 55 x L 70 mm
0,055 kg

14.077

H 110 x L 75 mm
0,090 kg

14.078

H 110 x L 75 mm
0,090 kg

14.078.04

H 280 x L 50 mm
0,180 kg

14.081

H 165 x L 70 mm
gr. 3 mm
0,180 kg

14.083.02

ø 90 mm
gr. 8 mm
0,200 kg

14.083.03

ø 55 mm
gr. 8 mm
0,081 kg

14.084.03

H 134 mm
L 84 mm

14.084.05

H 134 mm
L 84 mm

14.085.01

H 150 x L 40 mm
0,130 kg

14.085

H 330 x L 260 mm
1,300 kg

14.086

H 190 x L 125 mm
0,400 kg

14.087

H 130 x L 75 mm
0,110 kg

14.087.06

H 90 x L 55 mm
gr. 4 mm
0,100 kg

14.087.08

H 225 x L 60 mm
gr. 4 mm
0,280 kg

14.087.13

H 140 x L 110 mm
0,200 kg

14.087.14

H 140 x L 110 mm
0,200 kg

14.087.15

H 190 x L 160 mm
0,370 kg

14.087.16

H 190 x L 160 mm
0,370 kg

14.087.17

H 155 x L 140 mm
0,280 kg

14.087.18

H 155 x L 140 mm
0,280 kg

14.087.19

H 250 x L 150 mm
0,360 kg

14.087.20

H 250 x L 150 mm
0,360 kg

14.087.21

H 220 x L 105 mm
0,280 kg

14.087.22

H 220 x L 105 mm
0,280 kg

14.087.15

H 190 x L 160 mm
0,370 kg

14.087.16

H 190 x L 160 mm
0,370 kg

14.087.17

H 155 x L 140 mm
0,280 kg

14.087.18

H 155 x L 140 mm
0,280 kg

14.087.19

H 250 x L 150 mm
0,360 kg

14.087.21

H 220 x L 105 mm
0,280 kg

14.087.22

H 220 x L 105 mm
0,280 kg

14.087.23

H 180 x L 85 mm
0,220 kg

14.087.24

H 180 x L 85 mm
0,220 kg

14.087.25

H 180 x L 115 mm
0,260 kg

14.087.26

H 180 x L 115 mm
0,260 kg

14.087.27

H 234 x L 104 mm
0,320 kg

14.087.28

H 230 x L 129 mm
0,300 kg

14.087.29

H 230 x L 129 mm
0,300 kg

14.087.30

H 160 x L 160 mm
0,310 kg

14.087.31

H 90 x L 60 mm
0,240 kg

14.087.32

ø 90 mm
0,120 kg

14.241.13

H 125 x L 52 mm
ø 10 mm
0,120 kg

14.292.14

H 125 x L 52 mm
ø 10 mm
0,120 kg

14.292.12

H 115 x L 105 mm
0,190 kg

14.292.13

H 115 x L 105 mm
0,190 kg

14.292.14

H 175 x L 110 mm
0,370 kg

14.292.15

H 175 x L 110 mm
0,370 kg

14.301.01

H 450 x L 160 mm
0,540 kg

14.301.02

H 240 x L 140 mm
0,220 kg

14.301.03

H 70 x L 50 mm
gr. 2 mm
0,040 kg

14.301.04

H 50 x L 40 mm
gr. 2 mm
0,020 kg

14.301.05

H 200 mm
L 205 mm

14.301.06

H 130 mm
L 130 mm

14.301.08

H 210 x L 105 mm
0,140 kg

14.301.11

H 75 x L 50 mm

14.301.12

H 75 x L 50 mm

14.301.13

H 55 x L 40 mm

14.301.14

H 55 x L 40 mm

14.301.21

H 70 x L 60 mm
0,400 kg

14.301.22

H 40 x L 45 mm
0,160 kg

14.301.28

H 40 x L 30 mm
0,100 kg

14.301.07

H 550 mm
L 370 mm

14.302.01

H 110 mm

14.302.02

H 80 mm

14.302.03

H 65 mm

14.302.04

H 150 x L 140 mm
gr. 2 mm
0,260 kg

14.302.05

H 125 x L 115 mm
gr. 2 mm
0,140 kg

14.302.06

H 95 x L 90 mm
gr. 2 mm
0,080 kg

14.302.07

H 75 x L 70 mm
gr. 2 mm
0,040 kg

14.302.08

H 450 mm
L 380 mm

14.302.09

H 450 mm
L 380 mm

14.302.10

H 250 mm
L 300 mm

14.302.11

H 250 mm
L 300 mm

14.302.13

H 70 mm

14.303.01

ø 120 mm
gr. 3 mm
0,180 kg

14.303.02

ø 90 mm
gr. 3 mm
0,180 kg

14.303.03

ø 65 mm
gr. 3 mm
0,180 kg

14.303.04

H 115 x L 115 mm
gr. 1,5 mm
0,060 kg

14.303.05

H 70 x L 70 mm
gr. 1,5 mm
0,040 kg

14.303.06

H 45 x L 45 mm
gr. 1,5 mm
0,020 kg

14.303.07

H 80 mm
gr. 1,5 mm

14.303.08

H 60 mm
gr. 1,5 mm

14.303.14

H 95 mm
gr. 5 mm

14.303.15

H 100 mm
gr. 4 mm

14.303.16

H 120 mm
gr. 4 mm

14.303.17

H 110 mm
gr. 5 mm

14.303.18

H 120 mm
gr. 5 mm

14.303.09

ø 115 mm
gr. 3 mm

14.303.10

ø 115 mm
gr. 3 mm

14.304.01

H 90 x L 55 mm
gr. 4 mm
0,100 kg

14.304.02

H 90 x L 55 mm
gr. 4 mm
0,100 kg

14.304.03

H 85 x L 85 mm
gr. 4 mm
0,140 kg

14.304.04

H 85 x L 85 mm
gr. 4 mm
0,140 kg

14.304.05

H 110 x L 70 mm
gr. 4 mm
0,150 kg

14.304.06

H 110 x L 70 mm
gr. 4 mm
0,150 kg

14.304.07

H 140 x L 105 mm
gr. 5 mm
0,310 kg

14.304.11

H 110 x L 85 mm
gr. 3 mm
0,120 kg

14.304.12

H 110 x L 85 mm
gr. 3 mm
0,120 kg

14.304.13

H 90 x L 100 mm
0,130 kg

14.304.14

H 90 x L 100 mm
0,130 kg

14.304.15

H 60 x L 80 mm
0,060 kg

14.304.16

H 60 x L 80 mm
0,060 kg

14.304.17

H 80 x L 150 mm
gr. 1,5 mm
0,200 kg

14.304.18

H 165 x L 60 mm
0,300 kg

14.304.19

H 105 mm
L 95 mm
gr. 3 mm

14.304.20

H 105 mm
L 95 mm
gr. 3 mm

14.304.21

H 85 mm
L 125 mm
gr. 4 mm

14.304.22

H 85 mm
L 125 mm
gr. 4 mm

14.304.23

H 125 mm
L 85 mm
gr. 3 mm

14.304.24

H 125 mm
L 85 mm
gr. 3 mm

14.304.25

H 135 mm
L 150 mm
gr. 4 mm

14.304.26

H 135 mm
L 150 mm
gr. 4 mm

14.304.31

H 130 mm
L 70 mm
gr. 4 mm

14.304.32

H 130 mm
L 70 mm
gr. 4 mm

14.304.33

H 160 mm
L 205 mm
gr. 4 mm

14.304.34

H 160 mm
L 205 mm
gr. 4 mm

14.305.01

H 115 mm
L 125 mm
gr. 4 mm

14.305.02

H 115 mm
L 125 mm
gr. 4 mm

14.305.12

H 155 mm
L 90 mm
gr. 4 mm

14.305.13

H 240 mm
L 65 mm
gr. 4 mm

14.305.14

H 225 mm
L 115 mm
gr. 4 mm

14.305.15

H 85 mm
L 125 mm
gr. 2,5 mm

14.305.16

H 75 mm
L 175 mm
gr. 2,5 mm

14.305.18

H 240 mm
L 60 mm
gr. 4 mm

14.305.20

H 220 mm
L 45 mm
gr. 4 mm

14.307.01

H 170 x L 95
0,160 kg

14.307.02

H 140 x L 75 mm
0,100 kg

14.307.03

H 100 x L 55 mm
0,040 kg

14.307.09

H 117 mm
L 52 mm

14.307.12

H 35 mm

14.307.13

H 28 mm

14.307.14

L 70 mm

14.307.15

L 75 mm

14.307.16

L 90 mm

14.308.01

H 130 x L 45 mm
0,080 kg

14.308.02*

H 130 x L 45 mm
0,080 kg

14.308.03*

H 95 mm
L 45 mm

14.308.07

H 340 mm
L 210 mm

14.308.08

H 340 mm x L 210 mm
0,800 kg

14.308.09

H 330 mm
L 135 mm

14.308.10

H 330 mm x L 135 mm
0,480 kg

14.308.11

H 330 mm
L 165 mm

14.308.12

H 330 mm
L 165 mm

14.310.01

H 55 mm
ø 115 mm
0,560 kg

14.310.02

H 40 mm
ø 90 mm
0,360 kg

14.310.03

H 145 x L 90 mm
0,260 kg

14.310.04

H 115 x L 70 mm
0,160 kg

14.310.05

H 85 x L 50 mm
0,080 kg

14.314.01

H 230 x L 240 mm
gr. 3 mm
0,920 kg

14.314.02

H 210 x L 210 mm
gr. 3 mm
0,760 kg

14.314.03

H 185 x L 175 mm
gr. 3 mm
0,580 kg

14.314.04

H 160 x L 150 mm
gr. 3 mm
0,500 kg

14.314.05

ø 40 mm
0,100 kg

14.314.06

ø 40 mm
0,140 kg

14.314.07

H 70 x L 60 mm
0,060 kg

14.314.08

H 140 x L 110 mm
0,160 kg

14.315.01

H 115 mm
L 195 mm
0,780 kg

14.315.10

H 85 mm
L 140 mm

14.315.02

H 120 mm
ø 175 mm
0,780 kg

14.315.11

H 90 mm
L 100 mm

14.315.03

H 130 mm
ø 50 mm
0,380 kg

14.315.12

H 100 mm
L 40 mm

14.315.04*

H 115 mm
L 45 mm

14.315.05*

H 85 mm
L 40 mm

14.315.06*

H 65 mm
L 40 mm

14.315.07

L 135 mm

14.317.01

H 110 x L 130 mm
gr. 2,5 mm

14.317.02

H 95 x L 110
gr. 2,5 mm

14.317.03

H 60 x L 110 mm
gr. 2,5 mm

14.317.04

H 70 mm

14.317.05

H 55 mm

14.441

ø 105 mm
gr. 5 mm

14.442

ø 74mm
gr. 6 mm

14.450

ø 85 mm
gr. 2,5 mm

14.451

ø 60 mm
gr. 2,5 mm

14.466.01

H 92 mm
ø 15 mm

14.466.02

H 119 mm
ø 19 mm

14.501.01

H 160 mm
L 85 mm

14.501.02

H 160 mm
L 85 mm

14.502.01

H 190 mm
L 75 mm

14.502.02

H 190 mm
L 75 mm

14.503.01

H 90 mm
L 60 mm

14.503.02

H 90 mm
L 60 mm

14.506

H 100 mm
L 72 mm

14.510.01

H 125 mm
L 50 mm
gr. 2,5 mm

14.510.02

H 125 mm
L 50 mm
gr. 2,5 mm

14.511.01

H 107 mm
L 62 mm
gr. 2,5 mm

14.511.02

H 107 mm
L 62 mm
gr. 2,5 mm

14.550

ø 50 mm

14.552

ø 52 mm
gr. 2,5 mm

14.556

ø 135 mm

14.563.01

ø 64 mm
gr. 6 mm

14.563.02

ø 46 mm
gr. 5 mm

14.565

H 33 mm
ø 52 mm
gr. 2,5 mm

14.566

H 44 x L 44 mm
gr. 2,5 mm

14.567

ø 122 mm
gr. 4 mm

14.692.08

H 330 x L 100 mm

14.692.09

H 180 x L 50 mm
gr. 4 mm
0,300 kg

pobierz za darmo
Katalog produktów DAMPOL

Szukasz najwyższej jakości elementów kutych lub automatyki do bram? Klikając poniżej możesz pobrać najnowszy katalog produktów firmy DAMPOl na rok 2015 i zapoznać się z pełną, szczegółową ofertą. W przypadku jakichkolwiek pytań serdeczenie zapraszamy do kotantu z naszym sklepem.